Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Η Κινέζικη Ιατρική ήρθε στην Δύση την δεκαετία του 1960. Με σκοπό να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή, οι Κινέζοι ανέπτυξαν ένα μοντέλο Κινέζικης Ιατρικής που ήταν πιο κοντά στην Δυτική σκέψη και το ονόμασαν Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (ΠΚΙ).

Η διάγνωση κάθε ασθένειας/συνδρόμου, κατά την ΠΚΙ βασίζεται στα συμπτώματα και τα σημάδια που εκδηλώνει το άτομο. Υπάρχουν 8 αρχές βάσει των οποίων ο θεραπευτής θα φτάσει στη σωστή διάγνωση.

Αυτές είναι: 

Γιν-Γιανγκ

Γεμάτο-Άδειο 

Ζεστό-Κρύο 

Εσωτερικό-Εξωτερικό

Αφού μιλήσει με τον θεραπευόμενο, ο βελονιστής θα πάρει τους σφυγμούς του και θα κοιτάξει την γλώσσα του, ώστε να διαγνώσει ποιο σύνδρομο είναι το κυριότερο που χρήζει θεραπείας. 

Σύμφωνα με την Κινέζικη Ιατρική, κάθε πόνος, ασθένεια ή ενόχληση, οφείλεται στην ανισορροπία της ζωτικής ενέργειας που ονομάζεται Qi. Ο θεραπευτής, προκειμένου να επαναφέρει την ισορροπία της ενέργειας στον θεραπευόμενο, χρησιμοποιεί ποικίλες θεραπευτικές τεχνικές και εργαλεία, όπως βελόνες βελονισμού, κινέζικο μασάζ TuiNa,  GuaSha (αποξεστική τεχνική), ηλεκτροδιέγερση, βεντούζες, μοξαθεραπεία (καύση του φυτού Αρτεμισία, σε συγκεκριμένα βελονιστικά σημεία) κ.α.

Gua Sha