Ψυχοθεραπεία Συμβουλευτική

Συνθετική Ψυχοθεραπεία / Συμβουλευτική

Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι είναι προικισμένοι με εσωτερική σοφία. 

Άποψή μου έιναι ότι κάθε ένας από εμάς γνωρίζει βαθιά μέσα του τί είναι καλύτερο για τον ίδιο. Ο ρόλος μου ως θεραπευτής έγκειται στο να τον βοηθήσω να βρει τις απαντήσεις που αναζητά, να του φωτίσω το δρόμο.

Θεωρώ πως είναι ευλογία το άγχος, η θλίψη, ο φόβος και όλα εκείνα τα συναισθήματα που φέρνουν τους ανθρώπους σε θέση να ζητήσουν βοήθεια κι έτσι να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα. 

Αρχικά είναι αναγκαίο να κατανοήσει τί του συμβαίνει. Για να επέλθει αλλαγή, χρειάζεται χρόνος, αλλά και η πρόθεση του θεραπευόμενου να δεσμευτεί. 

Εργάζομαι με ένα συνθετικό μοντέλο, χρησιμοποιώντας κυρίως την ψυχοδυναμική, την προσωποκεντρική και την υπαρξιακή θεωρία καθώς και διάφορες τεχνικές και δεξιότητες από άλλες προσεγγίσεις.