Πέντε Στοιχεία

Υπάρχουν πολλές σχολές και θεωρίες στο βελονισμό. Αυτή που εστιάζει περισσότερο στην αλληλεπίδραση μεταξύ σώματος, νου και πνεύματος (συναισθημάτων) είναι η Θεωρία των Πέντε Στοιχείων (5 Φάσεων). 

Five Elements Wood Fire Earth Metal Water 5 Πέντε Στοιχεία Ξύλο Φωτιά Γη Μέταλλο Νερό
Five Elements Wood Fire Earth Metal Water 5 Πέντε Στοιχεία Ξύλο Φωτιά Γη Μέταλλο Νερό

Πέντε Στοιχεία

Τα πέντε στοιχεία είναι το Ξύλο, η Φωτιά, η Γη, το Μέταλλο και το Νερό. Κάθε ένα εναρμονίζεται με μια εποχή του χρόνου, ένα χρώμα, έναν ήχο, ένα άρωμα, μια γεύση, ένα συναίσθημα, δύο εσωτερικά όργανα, ένα αισθητήριο όργανο, ένα μέρος του σώματος, ένα κλίμα και μία κατεύθυνση. 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους σε ένα ποσοστό και τα πέντε στοιχεία. Διαφέρει η ανισορροπία που έχει ο καθένας μας, πρωταρχικά σε ένα από αυτά, το οποίο ονομάζεται Αιτιακός Παράγοντας – ΑΠ (Causative/Constitutional Factor – CF). Ο ΑΠ ή Στοιχείο Προστάτης μας, μας δίνει συγκεκριμένες αρετές και αδυναμίες που συνηχούν με αυτό το στοιχείο. 

Η βασική ιδέα της θεωρίας των Πέντε Στοιχείων είναι ότι αν το άτομο φέρει σε ισορροπία την πρωταρχική του ανισορροπία, το κέντρο και ρίζα όλων των προβλημάτων του, νιώθει πολύ καλύτερα με τον εαυτό του και υγεία επέρχεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο.

Five Elements Wood Fire Earth Metal Water 5 Πέντε Στοιχεία Ξύλο Φωτιά Γη Μέταλλο Νερό